top of page
מכנף נאה

מכנף נאה

$0.00Price
שכבה - עץ גבוה
קוטר \ גובה - 12/12-15
נשיר - נשיר
שימושים - קושר חנקן, עצה לבניה \ בעירה, מושך דבורים,
צל \ חצי-צל \ שמש - שמש
רגישות לקרה - עמיד
דרישות השקיה - לא דורש השקיה
bottom of page